Att anlita interim management

Interim management fungerar på så sätt att efter att företaget har fått ett tydligt uppdrag som beskriver vad du är i behov av, det vill säga vad som ska genomföras och varför du har anlitar dem, kommer de till dig på plats. Uppdraget som du har gett dem kan ändras eller uppdateras under tidens gång, men agendan för uppdraget bör vara gemensam.

Dokumentering kommer att ske under uppdragets gång, samt en löpande uppföljning. Företag inom interim management arbetar självständigt och drivande, men det är viktigt att man har en bra dialog under tidens gång angående vad som fungerar och inte gör det, samt vilka framsteg som har gjorts. Ibland behöver någonting även förändras. Efter att interimuppdraget har slutförts, kommer det att finnas ett resultat av uppdraget som kan presenteras och överlämnas till de som kommer att ta vid. Företag som erbjuder interim management skapar en dokumenterad introduktion för att underlätta för eventuella efterträdare.

Du är i behov av interim management när du har bestämt dig för att det måste ske en förändring och du behöver resurser till uppgiften. Detta behövs även när du har en frivillig eller ofrivillig lucka i organisationen eller behöver en resurs under en kortare tid och därmed inte kan fatta förhastade beslut för att lösa situationen tillfälligt, vilket kan skapa en negativ effekt över tiden. Om du behöver förstärka kompetensen på din arbetsplats under en viss tid, för att till exempel hjälpa organisationen att växa eller när du till viss del behöver arbeta snabbare men även långsammare på vissa plan och vill ha olika personerna engagerade i de olika förloppen, behövs även då interim management.

Du kan alltid höra av dig till ett företag som arbetar med interim management och begära en offert på det du vill ha utfört. De är snabba och effektiva samtidigt som de erbjuder en kostnadseffektiv lösning. Deras flexibilitet är även stor och de kan ta på sig de flesta typer av uppdrag.