Rätt vindslucka sparar energi

Många husägare tänker på husets värmeekonomi. Det är inte bara viktigt medan man själv bor i bostaden. Enligt regler från Boverket måste en energideklaration kunna visas upp av säljare för potentiella köpare. Detta för att känna till husets energiförbrukning. Det finns en hel del åtgärder att ta till, till exempel att byta fönster, ytterdörr eller hela värmesystemet för bostaden. Alla dessa åtgärder är kostsamma och svåra att räkna ut ekonomiskt under en överskådlig framtid. En betydligt enklare och billigare energibesparande åtgärd är någonting som kanske inte alla tänker på vilket är byte till en energieffektiv vindslucka.

Genom vanliga vindsluckor läcker det ut ganska stora mängder värme. Vindar är ofta oisolerade och är därför i princip lika kalla som temperaturen utomhus. Det går vanligtvis att känna ett ordentligt kallras när man står under en konventionell vindslucka med stege. Att välja en tätare vindslucka kan minska energiförluster genom öppningen till vinden med upp till 86 %.

För att åstadkomma denna energisparande effekt, krävs en högisolerad vindstrappa med rätt sorts material. Det är också en fördel om vindstrappan är enkel att montera. En vindstrappa som uppfyller dessa båda krav är ClickFIX-serien från Dolle.

ClickFIX är en vindslucka med stege som är tillverkad av ett högisolerande material, som är upp till 70 millimeter tjockt. Vanliga vindsluckor är ofta konstruerade i trä vilket inte ger lika bra skydd mot energiförluster.

Tester av ClickFIX vindsluckor visar att dessa klarar ett tryck på 600 Pa, vilket är tio gånger mer än vad som krävs för vindsluckor. Ett annat värde som visar värmemotstånd, det vill säga isolerande förmåga, är u-värdet. Dolle testar sina vindsluckor på ett tuffare sätt än vad som är brukligt. I normala fall beräknas u-värde på den mest isolerade punkten av en yta. Detta ger ett högre u-värde än den verkliga värmeisolerande förmågan. I Dolles fall testas hela luckorna i laboratorier vilket ger ett mer korrekt värde.

För en bra totalekonomi beträffande bostadens energi och för en snabb och smidig montering, bör du välja ClickFIX.