Att ta reda på en lägenhets area

areamätning

I samband med att man skall köpa eller sälja en bostad kan det vara en fördel om man först får en areamätning utförd. Detta för att man som kund skall kunna veta om man betalar rätt pris utifrån kostnaden som oftast är baserad på bostadens totala yta.

Många orter, främst storstäder, har en väldigt hög kostnad som är direkt baserad på bostadens yta. Det betyder att antalet kvadratmeter bestämmer hyran. Ju mer attraktivt bostadsområde desto högre pris per kvadrat.

Areamätningar kan även behöva utföras i lokaler, skolor, butiker och nybyggnationer. I det senare fallet gör man ofta en areamätning innan bostadens pris bestäms så att man vet vilken inköpskostnad bostaden får.

Vid en eventuell rättslig tvist som rör ett inköps- eller försäljningspris av till exempel en bostad kan en areamätning vara avgörande. Man bör därför alltid anlita en auktoriserad firma som har i uppdrag att mäta lägenhet så att inga frågetecken uppstår.

Det är vanligt att fastighetsmäklare beställer en areamätning för att ge sina kunder en trygghet så att de vet vad de betalar för. Bostadsrättsföreningar anlitar även denna tjänst för att kunna värdera de befintliga bostäderna så att bostadspriserna blir korrekta. Det kan även vara viktigt för dem att kunna sätta de korrekta hyreskostnaderna. Samtidigt som bostadsrättsföreningen begär areamätningar av bostäderna kan de även kontrollera tillhörande ytor i fastigheten så att de får vetskap om dess totala värde.

I samband med en värdering av en bostad är det väsentligt att man vet dess area. Därför begär även privatpersoner en areamätning så att de har full kontroll över vad bostadens värde är. De flesta butiker betalar en hyra som är bestämd utifrån lokalens area. För att kunna bestämma vilken hyra som butiken måste betala är det dels viktigt att ta i beräkning om butiken ligger centralt placerad förutom lokalens totala yta.