Hur viktig är friskluftsventilation?

Friskluftsventil3

Ventilationen i ditt boende byter ut den gamla luften mot ny frisk luft. Detta för att skapa ett bra inomhusklimat och för att eventuella föroreningar såsom fukt ska ventileras bort. Material i byggnaden kan ta skada av en dålig ventilation. Om inomhusmiljön är dålig kan människorna som bor där få koncentrationssvårigheter eller vantrivas. För att undvika detta bör luften ersättas minst varannan timme.
För att detta ska fungera exemplariskt bra så är en väl fungerade friskluftsventil ett måste.

Att ofta vistas inomhus kan utgöra en hälsorisk

Många barn och vuxna tillbringar flera timmar i hemmet. Riktigt små barn är till och med alltid hemma. För de som spenderar mycket tid hemma är kvalitén på luften ännu viktigare inte bara för sjukdomsrisker såsom allergi och astma. Hela hälsan påverkas negativt av en dålig inomhusluft. En inomhusventilation som fungerar bra gör människor mycket friskare.

Dödligheten orsakad av dålig inomhusluft

I Sverige är utomhusluften bland den bästa i världen men inomhus är läget mycket sämre. I detta land dör nästan 500 personer varje år på grund av den luft som de andas när de vistas inomhus. Den största boven till dålig inomhusluft är rökning, vare sig denna är passiv eller aktiv. De som inte dör kan bli sjuka av luften.

Det är viktigt att åtgärda ventilationsproblem

Trots att man kan se dessa kopplingar mellan dåligt luft och sjukdomar samt dödsfall gör man inte särskilt mycket för att påverka luften. Om man pratar luft överhuvudtaget så talar man om föroreningar i utomhusluften. Detta är synd då problem med inomhusluften enkelt går att avhjälpa genom en bättre ventilation i boendet. Alla kan förbättra sin ventilation men få har kunskapen om hur. Alltför få människor tänker på ventilation när det kommer till hälsa och välbefinnande. Människor kan klaga på ett dåligt avlopp eller att elen inte fungerar eftersom detta märks i praktiken, men detta är inte lika vanligt vid en dåligt ventilation eftersom man alltid ändå kan andas trots problemen. Det är alltså väldigt viktigt att ha en ventilation som fungerar som den ska för att vår hälsa ska vara den bästa.