Latest Posts

Rätt vindslucka sparar energi

Många husägare tänker på husets värmeekonomi. Det är inte bara viktigt medan man själv bor i bostaden. Enligt regler från Boverket måste en energideklaration kunna visas upp av säljare för potentiella köpare. Detta för att känna till husets energiförbrukning. Det…
Read more